Det finns bara en väg och det är din väg!

Det finns bara en väg och det är din väg!

december 10, 2020 2 av Ulrika Lembke

§§§

Det här är överskriften till min hemsida och den valde jag för att uttrycka att vi alla har en unik väg vi vandrar och vår väg är vår sanning och vår upplevelse. Vi delar inte den här vägen med någon annan, vi delar vissa bitar med någon och en annan bit med någon annan, men varje persons livsväg är verkligen unik. Detta för att även om vi föds på exakt samma tidpunkt som någon på exakt samma plats så har vi olika bakgrund, uppfostran och dna så helt lika förutsättningar för livet får vi därför inte.

§§§

Så då börjar vi vandra på den här vägen. Till en början oskyldiga och rena och i vår fulla kraft. Sen så möter vi olika människor och har olika upplevelser som antingen stärker oss i oss själva eller överskuggar det som är vårt sanna jag och även upplevelser som aktiverar cellminnen vi bär på från tidigare inkarnationer som påminner oss om något som vi ännu inte lärt oss behärska i mänsklig form, och det är ju därför vi är här, för att lära oss saker som leder till en ökad förståelse om vår mänskliga och spirituella natur. Den här vägen kommer ge oss exakt de upplevelser och erfarenheter vi behöver för att nå en djupare empati och förståelse för andra och oss själva, och den kommer till sist få oss att förstå att du och jag och hen där borta är samma, vi är ett! Det finns inget som skiljer oss åt mer än dna, erfarenheter och upplevelser i detta liv. Vi kommer från samma källa och har kontakt med samma källa och återvänder till samma källa. Dessutom så speglar vi varandra och den dagen då vi nått till vägs ände så kommer vi se och förstå att jag kan inte avsky eller hata en annan då den enbart är en annan aspekt av oss själva, i ett annat liv hade vi varit hen eller så kommer vi vara det längre fram på vår resa och det gör oss ödmjuka, förstående och förlåtande.

§§§

BIld av John Hain från Pixabay

Vill du göra din resa något enklare så var förstående och förlåtande både mot andra och dig själv. Förstå att att allt du känner och upplever leder dig framåt på din väg även om du inte ser att andra kan se det du ser och hör vad du säger. Du behöver inte någon annan på din sida. Du behöver bara dig själv och dina upplevelser och möten. Det kan vara roligt att dela med sig, men vänta dig inte att andra följer med dig på din väg, uppmuntra dem istället att gå sin egen och att våga vara sig själva. Det är det vi går emot nu, att med mot kliva ur alla roller vi lagt på oss själva för att passa in och istället vara fria, autentiska och sticka ut. Var glad för att du är unik och var glad för dina vänner och din familj för att även de är lika unika. Vi är ca 7,6 miljarder fingeravtryck som vandrar på jorden och våra vägar är lika många. Ingen går vilse även om det tycks så i dina ögon. Inte ens du när du känner dig vilse är på villovägar. Du befinner dig på din stig och bör påminna dig om att ställa frågan: -vad kan jag lära mig av det här? lika ofta du ifrågasätter det som sker.

§§§

Så nu när vi lämnar 2020 bakom oss med allt det som året fört med sig i form av obegripligheter och vansinne så har vi möjligheten att säga till oss själva att det är spännande att vandra på jorden nu, det är ett äventyr vi är med om och vad som sker utanför oss är bara en hjälp för att finna vårt inre sanna väsen och ge uttryck för det. 2021 kommer mest troligt föra med sig ännu mer utmaningar, men nu kommer vi ges chansen att observera istället för att engagera hela vårt väsen och då kan vi lättare urskilja vad som är vår inre sanning och då också lättare se vad som är nästa steg på vår väg fram.

§§§

Jag har tilldelats en bild från kosmos om vad som sker med mänskligheten just nu och det är så vackert. Jag har visats jorden från ett högt perspektiv som om jag stod på månen och blickade nedåt. Så plötsligt så spricker det upp blomknoppar i alla dess former över hela jordens yta. Det blir bara fler och fler och detta är människor som knoppas i en ny upplevelse av livet. Fler och fler vaknar upp och blir nyfikna på livet igen. Sen vart efter vi förstår varför vi kommit hit så kommer dessa knoppar börja slå ut och vi kommer till sist blomma ut helt och fullt i vår sanna natur. Människor kommer vilja träffas, umgås och dela erfarenheter igen. Dessutom kommer vi gå samman för att kunna skapa bättre förutsättningar för alla. Nya typer av samhällen kommer bildas och andra kommer följa efter. En ökad förståelse för att det är inställningen ”vi och dom” som skapar segregation och splittring kommer ge mänskligheten en ny möjlighet att göra om och göra rätt och även om detta är ett arbete som kommer ta många årtionden så kommer önskan om att skapa ett samhälle för alla att bestå och även om motkrafter fortsätter att vandra runt om oss så kommer vi inte längre ha en önskan att omvända andra. Nu kommer förståelsen om att vi alla vandrar på vår väg så som det är tänkt att landa inom oss och då kommer fler välja ljuset av egen vilja med sin egen förståelse om att det är kärleken som är svaret.

§§§

Bild av Arek Socha från Pixabay

Med detta önskar jag er alla en fantastisk torsdag och resten av 2020

//Ulrika

Följ och gilla oss gärna 🙂