Dawn of a new day

Dawn of a new day

september 12, 2020 0 av Ulrika Lembke

§§§

Låt dina känslor flyta fritt. Låt dem leva sitt eget liv utan att döma eller lägga dig i och grubbla över det du känner. Vi lever i en tid av förändring på jorden som ibland känns överväldigande och hopplös och ibland precis lika överväldigande men hoppfull. Vad är det egentligen vi är på väg emot? Vad är egentligen syftet med allt som sker? Vad var det som hände när Covid-19 satte hela världen på paus? Är det något hemskt och ondskefullt som sker eller är det mänsklighetens största välsignelse genom eoner av tid vi nu bevittnar?

§§§

Jag vill presentera en tjej för er som sitter inne med svar och en förståelse som vi andra vanliga dödliga många gånger önskade vi själva hade. Den här fantastiska unga kvinnan kan hjälpa de som vill att förstå att det finns inget att vara rädd för. Allt är precis som det ska enligt planen. Susann är vaken! Hon är relativt ung i jordeliv räknat men äldre än de flesta jag mött på det själsliga planet. Hon är en ljusbärare av stora mått och jag önskar att hennes budskap sprids med ljusets hastighet så fler vågar stå i sin kärlek till allt levande i alla situationer och inte falla nu när mörkret ter sig mer intensivt än någonsin.

§§§

Jag önskar från djupet av mitt hjärta att Susanns visdom når ut till de stora massorna. Vill ni hjälpa till och sprida det ljus Susann bär? Kan vi hjälpas åt så att så många som möjligt får ta del av hennes energi och visdom så vi lättare når fram till det totala ljuset? Hon är förmodligen den ljusglimt de flesta söker efter i dessa tider och om vi stöttar henne tillsammans så kan fler hitta lugn och tillit och förståelse och kanske (om vi tillåter det att ske) kan Susann få oss att börja minnas var vi kom ifrån och varför vi är här.

Med ljus i mitt hjärta!

//Ulrika

Följ och gilla oss gärna 🙂