Framtiden – olika scenarion

Framtiden – olika scenarion

december 5, 2019 0 av Helena Bengtsson

Kan man verkligen se vad som kommer att ske i framtiden och hur vet man att det som ett medium eller en sierska ser – medialt eller i sina tarotkort – är det som kommer att hända framöver?

Min tro är att framtiden för varje enskild individ består utav flera olika valmöjliheter, dvs olika förutbestämda scenarion. Och att tarotkorten och/eller en synsk persons mediala gåva, kan visa ett eller flera av dessa scenarion. Det har hänt att jag spått mig hos ett annat medium och i korten ligger det klart och tydligt ett skeende framför mig. Som ser ut att vara det scenario som blir slutresultatet. Men sedan när tiden gått så visar det sig att kortet avspeglade mina tankar och funderingar i ögonblicket, men slutresultatet – p g a min fria vilja att ta mina egna val och beslut – inte blev det som spådamen ifråga så tydligt såg att det skulle bli! I dessa fall tolkar jag det inte som att den som spådde mig hade ”fel” utan snarare var det jag själv som använde mig utav min fria vilja – och tog en annan väg än den som annars skulle ha blivit fallet om jag gått vidare på de tankar och funderingar jag hade i stunden. Jag stod så att säga inför ett val – som kunde fått utgången som mediet såg – men där jag valde att gå en annan väg. Därför anser jag att vi alla har flera valmöjligheter och färdiga ”mallar” för våra liv och olika stora livsbeslut. Det är scenarion som finns ”färdiga” i Universums plan. Men precis som vi kan välja mellan kanske två eller tre stigar att följa i skogen, där stigen man går på förgrenar sig, likväl kan vi själva ta den väg som vi känner oss mest dragna till!

Med detta sagt: ta gärna vägledning och hjälp av ett medium eller en tarottydare som du litar och tror på. Men använd ALLTID ditt egna förnuft och din egen magkänsla innan du fattar stora beslut. För även om korten kan visa dig vilken som är riktningen framåt, så är det ändå i slutändan DU SJÄLV som avgör valet, besluten och slutdestinationen. Ingen annan!

Önskar dig en fin vecka och en härlig fortsättning på ditt liv med dina beslut och underbara valmöjligheter för DITT BÄSTA LIV!

/ Helena

Följ och gilla oss gärna 🙂