Vad innebär det att höja sitt medvetande och vad är en själsgrupp? Del 1

Vad innebär det att höja sitt medvetande och vad är en själsgrupp? Del 1

maj 15, 2019 0 av Helena Bengtsson

Kanske har du hört talas om olika energiplan, förhöjt medvetande eller begreppet dimensioner? Om så är fallet så vet du redan en del om detta ämne och är insatt i det. Om inte så kanske du finner denna läsning intressant.

Vi människor och själar utvecklas och ökar vårt medvetande och vår upplevelse av vår inre värld. Genom att bemöta vår yttre värld, i form av vår omgivning, andra människor och materiella ting, så speglar vi oss själva i dessa möten och upplevelser. Kanske är vi dömande, pratar skit om andra, ser ner på andra eller vill känna oss bättre genom att dela in oss i grupperingar om ”vi” och ”dem”. Men i sanningens namn är ingen person bättre eller sämre än någon annan. Vi bara ÄR. Med olika personlighetsdrag , olika yttre utseenden, olika erfarenheter och uppväxter.

I grunden är ofta människors behov och ageranden lika. De primära behoven finns där likväl som de inre känslorna som finns i ett brett spektra. Vi växer genom livet och får arbeta på våra svagheter och fördömanden. Våra så kallade ”brister”. Förhoppningsvis så lär vi oss att arbeta bort en eventuell negativ syn på andra människor, för att istället lära oss att faktiskt se att vi alla är lika under samma himmel. Trots lite olika fysiskt utseende, yttre begränsningar och handikapp och sexuell läggning. Det finns mycket gott att vinna på att lära sig att se bortom olikheter och att istället fokusera på det som förenar oss som människor och som själar. Kärleken och glädjen i att vi alla får finnas till, på samma planet och under liknande förutsättningar.

När vi lyfter oss själva i energin så vi kommer vidare så höjer vi både oss själva och de människor som vi har omkring oss. Det är mot enhetstänk och gemenskap vi syftar. Det är målet. Sedan kan vi ju naturligtvis ha vissa människor tillsammans med vilka vi trivs bättre och andra som vi känner mindre samhörighet med. Detta kan också hänga samman med att vi föds in i olika grupperingar – så kallade själsgrupper – när vi föds till Jorden. I dessa grupper så är det meningen att vi ska lära oss saker, möta utmaningar tillsammans och växa. En del av dessa lärdomar kan vara kopplade till karma. Karma är negativa eller positiva minnen från tidigare liv. Sådant som vi skapat när vi mötts och levt tillsammans i tidigare inkarnationer. När vi återses så är det för att balansera och läka karma som handlar om t ex sorg, förlust, svek, ilska samt för att återuppleva de positiva delarna av vår gemenskap, såsom glädje, kärlek, vänskap etc.

När en person i själsgruppen växer så växer resten av gruppen också. Detta kommer sig av att energier påverkar andra energier. Och en själsgrupp är en sammansättning av – samtidigt som en uppdelning av – en sammansvetsad energi. Därför är det så bra och fint att jobba med sig själv, sin egen personliga och andliga utveckling. För samtidigt som man själv växer och utvecklas inifrån och ut så utvecklas och växer själsgruppen vidare i sin andliga utveckling.

Det finns olika sätt på vilka vi kan höja vårt medvetande. Ett sätt är att jobba med vår personliga och andliga utveckling. Detta kan vi göra genom att gå i terapisamtal, att meditera, läsa om personlig och andlig utveckling. Fördjupa oss i ämnen så som religion, andlighet, filosofi, meditation, mindfulness, medialitet. Andra sätt är den mer fysiska vägen. Genom att utöva och praktisera healing, meditation, qigong, regressionsterapi (en inre resa under vilken man går tillbaka i tiden och återupplever sina tidigare liv), massage och många fler metoder som finns för att läka kropp och själ…

Genom att att vi på detta sätt medvetet och på det inre planet jobbar med oss själva och vårt Inre, vår Själ, så blir vi mer medvetna varelser som tydligare väljer våra handlingar, strävar mer mot harmoni och inre ro och önskar mindre dramatik i vårt yttre. Sedan kan vi inte komma ifrån att livet ibland består av upp- och nedgångar. Av mindre bra och sämre dagar. Det är så livet ser ut för oss alla. Vi kommer inte ifrån det. Men med hjälp av att ha jobbat med oss själva kan vi också finna sätt och metoder för att lugna vårt sinne när vi blir upprörda och att reflektera mer över vårt beteende, våra handlingar, våra ord och ageranden. Så att vi inte överreagerar i onödan, går emot oss själva eller skapar onödiga konflikter med vår omgivning. Dock, ibland måste vi blir arga och uppretade för att något ska hända, för att en reaktion ska ske hos andra och för att bollen så att säga ska komma i rullning. Ibland kan en rak åsikt, en ”spark i röven” få fart på någon som faktiskt behöver det för sin egen utveckling. Så det är inte alltid som ilska, frustration eller starka ord är av ondo. Så länge vi inte medvetet sårar någon eller skadar dem så kan dessa uttryck – valda vid rätt tillfälle och av rätt anledning – vara precis det som behövs!

Men överlag anser jag att fokus på harmoni, balans, läkning och lätthet i livet är där vi bör ha vårt fokus. Att få känna oss välmående, lugna i själen, rofyllda och tacksamma över livet. Att få må gott, ha balans mellan det inre och det yttre livet. Mellan introspektion och yttre agerande. Tid för tystnad och stillhet men också tid för utvecklande och roliga samtal, själsligt växande och planer för framtiden som gör oss lyckliga, nöjda och välmående!

Följ och gilla oss gärna 🙂